menu menu menu menu menu
menu menu menu menu
menu menu menu
menu menu menu menu menu menu menu menu menu
menu Profilmenu menu Opusliste menu Videomenu menu menu menu
menu Uddybende profil menu Udvalg af nyere orgler menu Orglet i kirkerummet menu menu menu
menu menu menu menu menu menu menu menu menu
Frobenius og sønner


TH. Frobenius og Sønner Orgelbyggeri A/S

Orgelbyggeriet blev grundlagt i 1909 af  Theodor Frobenius, siden videreført af Walther Frobenius, Erik Frobenius og deres søster Rita Schepeler. I dag ejes orgelbyggeriet af Frobeniusfonden, som hvert år yder økonomisk støtte til forskellige kirkemusikalske formål.

Firmaet har siden grundlæggelsen bygget  mere end 1000 orgler. Orglet i Århus Domkirke er med sine 89 stemmer orgelbyggeriets største værk og er i øvrigt også Danmarks største orgel. Hertil kommer adskillige store og betydelige instrumenter, men hovedvægten ligger alligevel på mindre og mellemstore orgler.

Orglerne, og de tanker og holdninger som ligger bag deres tilblivelse, har ændret sig meget i årenes løb. Fra de første pneumatiske orgler, til orgelbevægelsen hvor man tog udgangspunkt i tidligere århundreders tekniske og klanglige principper, og til vore dages alsidige og klangligt afrundede instrumenter. Alligevel løber en rød tråd i lige linie op gennem alle de mange år:

Det ufravigelige krav til kvalitet.