HJEM

NYE
ORGLER

SERVICE
RESTAURERING HISTORIE

English
             Version
  Artikler om os:
Work in progress – Frobenius & Sons fra Choir & Organ
Du kan læse artiklen her
Kirke.dk har været på 
besøg hos Frobenius:

Du kan læse artiklen her


Historie
Theodor Frobenius blev født den 7. oktober 1885 i den lille by Weikersheim i Bayern, Tyskland. Theodor kom som 13-årig i lære på orgelbyggeriet August Laukhuff, beliggende lige over for forældrenes hjem. Barndoms-hjemmet er siden revet ned, men orgelbyggeriet ligger der stadig og fremstiller i dag orgeldele til orgelbyggerier overalt i verden. Læretiden var fire år, og efter yderligere et år som svend forlod Theodor Weikersheim for at prøve kræfter andre steder. Dengang var det almindeligt, at unge håndværkssvende drog på valsen for at arbejde forskellige steder og for således at tilegne sig en alsidig viden og kunnen. For Theodors vedkommende blev det til tre et halvt år på forskellige tyske orgelbyggerier. Undervejs traf han en dansk orgelbyggersvend A.C. Zachariassen, og da denne senere i 1907 overtog et orgelbyggeri i Århus, rejste Theodor til Danmark for at arbejde for ham. Det var planen, at opholdet skulle vare et år eller to, men det skulle gå ganske anderledes. Under renovering af orglet i Viborg Domkirke mødte han sin kommende hustru og dermed var planerne om at rejse tilbage til Tyskland ikke længere aktuelle.
Opusliste:

Opusliste


Ølunds Mølle - København Nørrebrogade 148.
Theodor Frobenius på  Aarhus 1908

Orgelbyggeriets grundlæggelse

I 1909 overtog Theodor Frobenius ledelsen af et helt nyt orgelbyggeri som den københavnske pianofabrikant Chr. Winther havde udvidet sin virksomhed med. Orgelbyggeriet fik til huse i en nedlagt mølle på Nørrebro i København. Den første opgave blev bygningen af et seks stemmers orgel til Harboøre Kirke, et arbejde som en anden orgelbygger havde påbegyndt, men aldrig fuldført, og i realiteten var der tale om et helt nyt instrument. Derpå fulgte bygningen af yderligere to mindre orgler, men allerede herefter fik orgelbyggeriet kontrakt på bygning af to større orgler til Godthåbskirken på Frederiksberg og Gustafskirken (den svenske kirke på Østerbro i København). Orglerne havde henholdsvis 17 og 22 stemmer og gav anledning til megen rosende omtale, ikke mindst hvad det klanglige angik. Dermed var vejen åben for nye og større opgaver, herunder orgler til Vor Frue Kirke, Ålborg og Budolfi Kirke (Ålborg Domkirke). Orglerne var alle en personlig sejr for Theodor og navnet Frobenius kom for eftertiden til at stå for høj kvalitet. I 1914 optoges han som kompagnon i firmaet, som nu fik navnet Chr. Winther & Th. Frobenius Kirkeorgel Fabrik. På det tidspunkt var møllen blevet for trang til det stadigt voksende orgelbyggeri, og man havde i stedet indrettet sig i større lokaler i Classensgade 7 på Østerbro. Allerede i 1917 stod det klart, at det var naturligt at skille det ud fra pianovirksomheden. Kompagniskabet blev bragt til ophør og Theodor Frobenius blev eneindehaver. I 1926 blev orgelbyggeriet flyttet til Kgs. Lyngby og i de efterfølgende 92 år udgik mere end 900 orgler fra Lyngby Hovedgade. Siden 2018 er Frobenius Orgelbyggeri beliggende i nye, moderne lokaler i Birkerød uden for København.
Mahikari Grand Shrine, Takayama Japan
Mahikari Grand Shrine, Takayama Japan Concept Art

Familien Frobenius

Theodor Frobenius oplevede den lykke, at alle hans tre børn Rita, Walther og Erik valgte at bruge deres arbejdsliv på orgelbyggeriet. Walther og Erik tiltrådte i 1967 som direktører, ved hvilken lejlighed orgelbyggeriet blev omdannet til et aktieselskab og fik navnet Th. Frobenius & Sønner A/S. Walther og Erik kom til at stå for produktionen og det klanglige arbejde. Rita havde gennem et helt liv ansvaret for regnskaberne. For Theodors vedkommende kom generationskiftet dog ikke til at betyde afslutningen på et liv som orgelbygger, selv i en meget høj alder stod han troligt hver dag og ofte til langt ud på aftenen på værkstedet, hvor han med stor omhu forintonerede piberne dvs. klargjorde dem til den endelige klanglige justering i kirken.

Theodor Frobenius døde i 1972. Rita Schepeler døde i 2001, Erik Frobenius i 2002, og Walter Frobenius i 2007.
Theodor Frobenius - 1953
Erik Frobenius - 1952 Rita Schepeler -1953
I Juni 1952
Erik Frobenius (venstre) - 1939 Walter Frobenius til jre sammen med to medarbejdere -1952

Frobeniusfonden
Hvor arvefølgen efter Theodor havde været ligetil, var der ingen umiddelbar mulighed for, at en tredje Frobenius generation kunne overtage orgelbyggeriet. Rita, Walther og Erik oprettede derfor Frobeniusfonden, som ved deres død overtog aktierne i orgelbyggeriet. Fonden uddeler hvert år legater til forskellige kirkemusikalske formål. Orgelbygger Henning Jensen (tidligere Fyns Orgelbyggeri) blev indsat som adm. direktør for orgelbyggeriet. Siden 2017 har orgelbygger Eskild Momme været orgelbyggeriets administrerende direktør.

Se mere information om:
 
 Opus 1000. -1998
the Kirk of the Canongate, Edinburgh's Old Town, in Scotland

World Famous Frobenius organ in Queen's College
Chapel Oxford - England
Oude Tonge, Hervormde Kerk
Holland, 1966


Jensen & Thomsen
I 1996 overtog man orgelbyggeriet Jensen & Thomsen i Hillerød, grundlagt af to tidligere medarbejdere hos Frobenius, Knud Jensen og Richard Thomsen. Det var tanken at færdiggøre de arbejder, som dette orgelbyggeri havde i ordre, men det skulle vise sig, at der selv efter overtagelsen var mange, som forsat ønskede Jensen & Thomsen-orgler. På orgelbyggeriet i Kongens Lyngby blev der således i de følgende 12 år bygget en række nye instrumenter, som både i sin konstruktion og klang adskiller sig markant fra Frobenius-orglerne, det sidste af disse orgler blev i 2007 leveret til Nathanaelskirken på Amager.

Carsten Lund Orgelbyggeri
I 2010 overtog man Carsten Lunds Orgelbyggeri.
Det var i samme tilfælde som Jensen & Thomsen Orgelbyggeri stadig efterspørgsel efter orgler fra Carsten Lunds hånd og de følgende 7 år blev der bygget 6 nye orgler i Danmark og Norge. Det sidste Carsten Lund orgel blev leveret til Jevnaker i Norge i 2017.

1. sal af værkstedet i Kongens Lyngby (1926 til 2018)

Flytning til Birkerød
Efter 92 å
r flyttede orgelbyggeriet fra Kongens Lyngby. Det nye værksted er beliggende i industriområdet i Birkerød. Produktion, restaureringer service og andre aktiviteter forsættes efter vores tradition og høje kvalitet.
 


En del af maskinsnedkeriet i Birkerød


Restaurering
                          

Top
                          

Service
Kontakt:
Tel.: +45 45870755            
E-mail: th@frobenius.nu


Birkerød:
Th. Frobenius & Sønner Orgelbyggeri
Hammerbakken 20.
3460 Birkerød
Danmark

CVR.Nr: 11845118

Horsens:
Th. Frobenius & Sønner Orgelbyggeri
Grønlandsvej 9J
8700 Horsens
Danmark
CVR.Nr: 11845118
All trademarks mentioned herein are the property of their respective owners © Copyright 1909-2024 Th. Frobenius & Sønner Orgelbyggeri A/S.,  All rights reserved.